//-->

DUALAR

Kenzul ars duasi

KENZÜL ARŞ DUASI

TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake
fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül
hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallALLAHü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallALLAHü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellemANLAMIMelik (kral), Hakk, Mübin ALLAH (C.C.)'tan başka ilah yoktur.
Hakem, Adl ve Metin ALLAH (C.C.)'tan başka ilah yoktur.
Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur.
Sen arınıksındır.
Ben zalimlerden oldum.
ALLAH (C.C.)'tan başka ilah yoktur.
Onun ortağı yoktur.
Yönetim onundur.
Övgüler onun içindir.
Diriltir ve öldürür.
O diridir ve ebediyen ölmez.
Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır.
Ve O her şeye gücü yetendir.
Ve onunla yardım isteriz.
İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç
kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen ALLAH (C.C.)'tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur.
Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.
Yüceliğini arındırmak için, ALLAH (C.C.) noksanlıklardan arınıktır.

Ey ALLAHım! Ya Rabbi! "Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine,
Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,
İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda
yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker
ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları
hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine,
ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği
zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,
Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri
kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,
Tevrat'ta, İncil'de, Zebur!da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine,
kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine,
sözlerin tamamı hürmetine,
İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet
olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle
seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını
karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle
sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi
isminle dua etti de sen onun gözlerini ve
çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,
Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu
yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan
işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi
isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne
kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi
isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan
kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle
sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen
işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi
de sen ona Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine
Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu
cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,
israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi
geçirdiysen işte o ismin hürmetine,
Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen
işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada
hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin
hürmetine" senden istiyorum.
Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.
Bize ALLAH (C.C.) yeter. O ne güzel vekildir.
İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç
kuvvet sadece yüce ve büyük ALLAH (C.C.)'tandır.
ALLAH (C.C.) efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek
versin, güvenliklerini sağlasın!


FAZİLETİ
Peygamberimiz  Muhammed(S.A.V)den rivayet edilmistir.Söyle buyuruyor......

-Cebrail bana dediki:"Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayi
okursa,ALLAH´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü
ayin ondördü gibi parlak hasreder.
Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanirlar.

Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.
Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi icin Cennetten bir Burak getirilir.
Sirat köprüsünden simsek gibi gecer.
Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul
olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar.

Korkan kimse olursa,ALLAH (C.C.) onu onu korktugundan emin kilar.
Susayan kimse okursa,ALLAH (C.C.) onun susuzlugunu giderir.
Ac olan okursa,giyindirir,hasta okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa ALLAH (C.C.) istedigini verir.
Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,ALLAH (C.C.) onlarin serrinden korur ve
ALLAH´in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder.
Borclu olan okursa,ALLAH (C.C.) onu,borcunu ödemeye muvaffak
kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz.
Eger onu hasta olan yazan üzerinde tasirsa iyilesir.
Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder.
Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur.
Kayip ise ailesine sag,salim kavusur: Bu duayi okuyan icin cin, melek istigfard ederler.
Ömrü bereketli olur.
Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür.


 

Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=