//-->

DUALAR

Hadisler


HADİSLER


Allah'a secde eden hiçbir kul yoktur ki, Allah onun her secdesine karşılık bir sevap yazmasın, onun bir günahını
silmesin ve onu secde ile bir derece yükseltmesin. Öyle ise çok secde ediniz.

Ravi: İbni Mace, İkame 201

Üç sıfat vardır ki, bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır ve onu Cennete koyar. Bunlar: Zayıflara
yumuşak davranmak, anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmekdir.

Ravi: Tirmizi, Kıyame 48

Namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler, cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir

Ravi: Buhari, Ezan 31

Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?: Allahu, Allahu Rabbi, la üşriku bihi şey'en.
(Rabbim Allah'tır, Allah! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!)

Ravi: Ebu Davud, 1525

Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa
gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.

Ravi: Müslim, 656

İnsanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu ile ilgili kusurlarına namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye etmek ve
kötülükten sakındırmak gibi güzel amelleri kefaret olur.

Ravi: Buhari, Mevakit 4

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından
hiçbir eksilme olmaz.

Ravi: Tirmizi, 807

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Ravi: Müslim, Sıyam 2

Kim bir muhtaç Müslüman'ı giydirirse, elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir.

Ravi: Tirmizi, Kıyame 41

Sevdiğini Allah için seven, sevmediğini Allah için sevmeyen; verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah için
vermeyen kimse tam bir imana sahip olmuş olur.

Ravi: Tirmizi, Kıyame 60

Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası, sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır.

Ravi: Tirmizi, Salat 13

Kardeşine güleryüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol
göstermen sadakadır.

Ravi: Tirmizi, Birr 36

Allahü Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.

Ravi: Tirmizi, 3604

Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer; devamlı belalarla başbaşadır. Münafığın misali de
çam ağacıdır; kesilip kaldırılıncaya kadar hiç umursamaz.

Ravi: Tirmizi, 2870

Evlenene "Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin" deyin.

Ravi: Nesai, Nikah 73

İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmayı netice verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi,
mütaalası tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır.

Ravi: Kenzü'l-Ummal 4.35

Hiçbir baba, çocuğuna iyi terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Ravi: Tirmizi, Birr 23

Hiçbir farz namazını kasten terk etme. Kim namazı kasten terkederse, ilahi koruma ve teminattan mahrum kalır.

Ravi: İbni Mace, Fiten 23

Köyde veya çölde oturanlardan üç kişi bir araya gelip de cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onlara galebe çalar.

Cemaate devam ediniz. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar.

Ravi: Nesei, İmame 48

Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir.

Ravi: Tirmizi, 3374

Kişi evine girince şu duayı okusun: "Allah'ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum.
Allah'ın adıyla
girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik".

Ravi: Ebu Davud, 5096

Kim, insanların gücenmesi pahasına da olsa Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle iş yaparsa, Allah onu insanların
kötülüğünden korur. Ravi: Tirmizi, Zühd 65

Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namazlar bu -yatsı ve sabah- namazlardır. Eğer bu iki namazdaki sevabı bilmiş
olsaydınız, dizlerinizin üzerinde emekleyerek de olsa bu namazlara devam ederdiniz.
Ravi: Ebu Davud, Salat 40

Bana salavat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki, salavat getirdiği müddetçe, melekler de ona dua ve istiğfar etmesin.
Artık kul ister az salavat getirsin, ister çok

Ravi: İbni Mace, İkameti's Salat 25

İlim öğreniniz, ilmi de tevazu, ciddiyet, vakar ve istikamet için öğreniniz. İlminden istifade ettiğiniz kimselere de
hürmet ediniz.

Ravi: Tergib, 1.114

Hiç şüphesiz ki, Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her
şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.

Ravi: Tirmizi, İlim 19

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.

Ravi: Tirmizi, 1923

Kim layıkıyla namaza devam ederse, onun için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş olur.

Ravi: Fethü'r Rabbani, 2.232:81

Allah Teala hazretleri, bana: "Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin"
diye vahyetti.

Ravi: Ebu Davud, 4895

Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl.

Ravi: Tirmizi, 2141

Sizi yüksek derecelere yükseltecek ve günahları örtecek bir şeyi göstereyim mi? Sıkıntı ve meşakkat zamanında abdest
almak, camilere sık devam etmek ve bir namaz vaktinden sonra diğerini arzu ile beklemek

Ravi: Fethü'r-Rabbani, 2.210:35

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.

Ravi: Tirmizi, 1953

Resulullah (sav) (bir gün): "Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?" diye sordu. Ashab (ra): "Erkeklerin yenmeye
muvaffak olamadığı kimseyi!" dediler. Resulullah (sav): "Hayır," dedi, "gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim
olabilen kimsedir.
"
Ravi: Müslim, Birr 106

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar.

Ravi: Tirmizi, 2134
"
Ey Allah'ın Resulü! dedik, mü'min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular. "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!"
buyurdular. Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer: "Hayır!" buyurdular.

Ravi: Muvatta, Kelam 19

Dişlerinizi misvaklayın. Çünkü misvak ağız için temizlik sebebidir, Allah'ın rızasına vesiledir. Cibril her gelişinde
bana misvakı tavsiye etti; öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endişe
etmeseydim bunu onlara farz kılardım. Ben öyle (ciddi) misvak kullanırım ki, öndeki dişlerimin (veya diş etlerimin)
diplerinden kazınacağı endişesine kapılırım.

Ravi: Kütübü Sitte, 6043

Bir kimsenin "İnsanlar helak oldu!" dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır.

Ravi: Müslim, Birr 139

Bugün 1 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=